Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bêu tên
quyết toán thuế
(TBTCO) - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa công bố thông tin 256 doanh nghiệp (DN) nợ thuế tháng 10/2018. Đây là những DN có biểu hiện chây ỳ, cố tình chiếm dụng vốn từ ngân sách nhà nước (NSNN).
chi cuc thue quan 1 tphcm
(TBTCO) - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa công khai thông tin 1.206 doanh nghiệp nợ thuế tháng 10/2018 với tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp là 587,3 tỷ đồng.
khoáng sản
(TBTCO) - Bà Chu Thúy Oanh – Phó cục trưởng Cục Thuế Cao Bằng cho biết, bà vừa ký thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Cao Bằng danh sách 62 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn nợ trên 156,2 tỷ đồng tiền thuế, tính đến 30/9/2018.
hà nam thu hồi nợ thuế
(TBTCO) - Ông Đỗ Hồng Nam - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nam cho biết, ông vừa ký thông báo công khai 147 doanh nghiệp (DN) và 1 hộ kinh doanh nợ trên 162,5 tỷ đồng tiền thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
thuế phú thọ
(TBTCO) - Ông Lê Văn Phúc – Phó cục trưởng Cục Thuế Phú Thọ cho biết, ông vừa ký thông báo công khai thông tin 170 doanh nghiệp (DN) nợ trên 224,6 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất, tiền phạt chậm nộp, tính đến tháng 8/2018.
thuế tuy hòa
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiến hành công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố Hải Phòng danh sách 93 doanh nghiệp (DN) nợ trên 21 tỷ đồng tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tính đến tháng 7/2018.
thuế tphcm
(TBTCO) - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đợt 2/2018. Theo danh sách, có 1.258 doanh nghiệp chây ỳ trong việc nộp thuế, với tổng số tiền nợ thuế lên đến 1.556,2 tỷ đồng.
thu hồi nợ thuế
(TBTCO) - Ông Đoàn Hạnh Phúc - Phó Cục trưởng Cục Thuế Ninh Thuận cho biết, đơn vị vừa có thông báo công khai 46 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, nợ trên 170 tỷ đồng tiền thuế, tính đến tháng 5/2018.
nợ thuế
(TBTCO) - Ông Hoàng Văn An - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Giang cho biết, vừa ký thông báo công khai danh sách 54 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn nợ trên 109,9 tỷ đồng tiền thuế, tính đến ngày 22/5/2018.