Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa BH
BH
(TBTCVN) - Theo các chuyên gia trong ngành bảo hiểm (BH), những năm gần đây, thị trường bảo hiểm nhân thọ (BHNT) luôn đạt tốc độ tăng trưởng ổn định, với doanh thu tăng trưởng bình quân đạt trên 30%/năm.
bh
(TBTCVN) - Báo cáo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) Bộ Tài chính cho thấy, 9 tháng đầu năm 2018, thị trường bảo hiểm (BH) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, với doanh thu ước đạt 93.760 tỷ đồng, tăng 24,63% so với cùng kỳ.
bo tro bao hiem
(TBTCO) - Hiện Việt Nam đã có những cam kết mở cửa thị trường đối với dịch vụ bổ trợ bảo hiểm (BH) tại các FTA; cam kết này cũng đã được khẳng định trong Hiệp định CPTPP. Cơ quan quản lý BH cho biết, sẽ sớm tạo dựng hành lang pháp lý cho dịch vụ bổ trợ BH phát triển, đáp ứng nhu cầu thị trường.
bh
(TBTCVN) - Thời gian qua, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (BHXCG) – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bảo hiểm (BH) bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;
Tổng số tiền cá�c DNBH đầu tư trở lại nền kinh tế tăng trưởng bình quân 17,7%/năm.
(TBTCVN) - Bên cạnh nỗ lực của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) thì việc triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN trong thời gian qua đã giúp thị trường BH tăng trưởng ấn tượng.
bh
(TBTCVN) - 6 tháng đầu năm 2018, thị trường bảo hiểm (BH) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Tổng doanh thu toàn thị trường ước đạt 59.510 tỷ đồng, tăng trưởng 23,9% so với cùng kỳ năm 2017.
bh
(TBTCVN) - Không chỉ nỗ lực chi trả bồi thường bảo hiểm (BH) nhanh chóng, đơn giản, minh bạch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) còn đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng, thể hiện đúng tính chất nhân văn của BH nhân thọ, giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì cộng đồng.
bh
(TBTCVN) - Báo cáo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018 thị trường bảo hiểm (BH) phi nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với doanh thu ước đạt 22.230 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ.
bh
(TBTCVN) - Cùng với sự phát triển nhanh chóng của thị trường bảo hiểm (BH) Việt Nam, các vụ việc tranh chấp hợp đồng BH ngày càng gia tăng về số lượng và phức tạp về nội dung, với nhiều nguyên nhân khác nhau.