Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa BHP
(TBTCO) - Tập đoàn khai thác mỏ lớn nhất thế giới BHP Billition vừa tuyên bố cắt giảm 35% các khoản tiền thưởng dài hạn cho các giám đốc điều hành và ban quản trị do sự sụt giảm về lợi nhuận.