Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa BHXH
bh
(TBTCVN) - Để phát triển bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, BHXH các quận, huyện tại TP. Hà Nội đã triển khai nhiều cách làm hay, tranh thủ mọi phương tiện để tuyên truyền về lợi ích của BHXH tự nguyện, tạo niềm tin cho người dân tham gia.
xh
(TBTCVN) - Cả nước hiện có khoảng 1,1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, trong đó, tỷ lệ người cao tuổi tham gia lớn, đặc biệt là người từ 50 tuổi trở lên. Tuy nhiên, để đảm bảo độ bao phủ BHXH tự nguyện như kỳ vọng, đòi hỏi cần có lộ trình dài trong việc thu hút đối tượng này.
bh
(TBTCVN) - Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính quyền trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội đã ký kết quy chế phối hợp liên ngành với các sở, ban, ngành trên địa bàn.
xh
(TBTCVN) - Theo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam là một trong những cơ quan tích cực triển khai công tác cải cách hành chính, hướng đến chuyển đổi tác phong phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
hd
(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương sẽ tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời, phù hợp, an toàn để ứng phó với dịch Covid-19.
hnoi
(TBTCO) - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành công văn gửi các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia các loại hình BHXH.
ht
(TBTCO) - Năm 2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phấn đấu mở rộng diện bao phủ BHXH hơn 16,5 triệu người. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt hơn 14,8 triệu và hơn 1,7 triệu người tham gia BHXH tự nguyện.
mc
(TBTCO) - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đặt ra 4 mục tiêu, 5 nhiệm vụ nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.
bh
(TBTCVN) - Ông Đào Duy Hiện - Phó Trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, với số kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp như hiện nay, nếu người hưởng bảo hiểm thất nghiệp vẫn tăng do tình hình dịch bệnh thì quỹ vẫn bảo đảm cân đối được trong ngắn hạn và trung hạn.