Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa BHXH
BHXH
(TBTCVN) - Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tổ chức thí điểm ủy thác thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho đơn vị nhận ủy thác trong 3 năm tới, từ 2020 - 2022 và triển khai toàn diện từ năm 2023.
bảo hiểm y tế
(TBTCO) - BHXH Ninh Bình đã phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính Ninh Bình thống nhất phương án giao dự toán chi theo Quyết định số 22/QĐ-TTg, trình UBND tỉnh ban hành quyết định giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2019 đến từng cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.
bh
(TBTCVN) - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, ngoài việc tập trung khai thác dữ liệu thuế phục vụ phát triển đối tượng tham gia, ngành BHXH sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ, chưa tham gia BHXH.
logo
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
bhyt
(TBTCVN) - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, BHXH cùng với Bộ Y tế đang đề nghị Chính phủ xem xét nâng mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho HSSV thuộc nhóm yếu thế lên một mức cao hơn.
bh
(TBTCVN) - Theo ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, cần chú ý mở rộng tỷ lệ tham gia của nhóm lao động trong khu vực phi chính thức để đảm bảo phát triển bền vững đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).
bhxh
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành mục tiêu xây dựng bộ máy BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
bv
(TBTCVN) - Theo TS. Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, nên thực hiện chính sách BHYT nhiều mệnh giá cho nhiều gói dịch vụ khác nhau, phù hợp với nhu cầu hàng ngày của người dân.
Rà soát, kiểm tra thẻ BHYT trước khi phát hành tại BHXH huyện Sóc Sơn (Hà Nội).
(TBTCVN) - Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) hiện đã đạt 89% dân số. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 11% dân số với khoảng 10 triệu người chưa tham gia BHYT. Vấn đề đặt ra là cần phải có các giải pháp phát triển bền vững đối tượng tham gia BHYT.