Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa BHYT
kham benh
(TBTCVN) - Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khoẻ khám chữa bệnh theo yêu cầu sẽ có hiệu lực vào tháng 10/2019.
th
(TBTCVN) - Theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam Phạm Lương Sơn, thời gian qua, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) có sự phát triển ổn định, tăng dần qua các năm.
kcb
(TBTCVN) - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) giữa các bệnh viện từ ngày 20/8/2019, bao gồm giá KCB có bảo hiểm y tế (BHYT) và ngoài phạm vi BHYT.
BHXH
(TBTCVN) - Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tổ chức thí điểm ủy thác thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho đơn vị nhận ủy thác trong 3 năm tới, từ 2020 - 2022 và triển khai toàn diện từ năm 2023.
bh
(TBTCVN) - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, ngoài việc tập trung khai thác dữ liệu thuế phục vụ phát triển đối tượng tham gia, ngành BHXH sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ, chưa tham gia BHXH.
bv
(TBTCVN) - Báo cáo của bảo hiểm xã hội (BHXH) một số địa phương cho thấy, việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) tại một số địa phương tiếp tục tăng và vượt so với dự toán được giao.
bhyt
(TBTCVN) - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, BHXH cùng với Bộ Y tế đang đề nghị Chính phủ xem xét nâng mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho HSSV thuộc nhóm yếu thế lên một mức cao hơn.
bảo hiểm y tế
(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố lưu ý một số nội dung về chi phí liên quan đến định mức tính giá tạm thời chưa thanh toán năm 2017, 2018 và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
Từ năm 2016, số thu BHYT luôn nhỏ hơn số chi KCB BHYT.
(TBTCVN) - Căn cứ tình hình thực tiễn và các lý do Chính phủ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhất trí trình Quốc hội xem xét, quyết định việc cho phép kéo dài thời hạn thanh toán khoản kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT).