Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa BHYT cho học sinh
hsinh
(TBTCO) - Đây là số tiền mà Bộ Tài chính vừa quyết định tạm cấp cho các địa phương để thực hiện chính sách mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo và học sinh-sinh viên.
bhyt
(TBTCO) - Đây là số tiền mà Bộ Tài chính vừa bổ sung cho 5 địa phương để thực hiện chính sách mua thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc diện chính sách hỗ trợ.
(TBTCO) - Thông tin này được Bộ Tài chính cho biết trong công văn số 13929/BTC-NSNN trả lời đề nghị hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc diện chính sách năm 2012, 2013 của UBND TP. Hải Phòng.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 13187/BTC-NSNN trả lời UBND tỉnh Đồng Tháp về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh, sinh viên năm 2013 của toàn tỉnh.