Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa BHYT theo hộ gia đình.
BHYT
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam với nội dung đề nghị đơn giản hóa một số quy định, thủ tục tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình.