Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bị đưa vào diện kiểm soát
tie
(TBTCO) - Công ty cổ phần TIE (mã Ck TIE) vừa công bố thông tin nội dung giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát.
nari
(TBTCO) - Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh vừa có thông báo về Quyết định đưa cổ phiếu KSS của CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico vào diện bị kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 11/6/2015.
ck
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) vừa có Quyết định số 57/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty cổ phần COMA18 (mã Ck CIG) vào diện kiểm soát kể từ ngày 12/3/2015.
hh
(TBTCO) - Cổ phiếu của CtyCP Hữu Liên Á Châu (Mã Ck HLA) bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/03/2014 là âm 463,22 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp.
pid
(TBTCO) - Cổ phiếu của CtyCP Trang trí Nội thất Dầu khí (mã Ck PID) bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế 2013 là số âm.
max
(TBTCO) - Cổ phiếu của CtyCP Khai khoáng và Cơ khí hữu nghị Vĩnh Sinh (mã Ck MAX) bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế 2013 là số âm.
s96
(TBTCO) - Cổ phiếu của CtyCP Sông Đà 9.06 (mã Ck S96) bị đưa vào diện kiểm soát do Công ty không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đưa vào diện cảnh báo do vi phạm công bố thông tin.