Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bị giữ nguyên diện kiểm soát
cc
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin về việc tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex (mã CK PIT) do công ty vẫn bị lỗ lũy kế và chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát.