Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bị kiểm soát
agf
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu AGF của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã Ck AGF) vào diện bị kiểm soát từ ngày 28/1/2019.
nv
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu NVT của Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Ba (mã Ck NVT) vào diện kiểm soát từ ngày 3/4/2018.
ogc
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu CtyCP Tập đoàn Đại Dương (mã Ck OGC) vào diện kiểm soát từ ngày 21/4 tới.
truong
(TBTCO) - Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh (HSX) vừa thông báo đưa cổ phiếu CtyCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã CkTTF) vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 9/8/2016.
ocg
(TBTCO) - Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh vừa thông báo đưa cổ phiếu CtyCP Tập đoàn Đại Dương (mã CkOGC) vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 14/7/2015.
KDH
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố loại bỏ cổ phiếu KDH của CtyCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ra khỏi rổ chỉ số VNSmallcap và VNAllshare.
(TBTCO) - Theo thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), ngày 1/11/2013 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PHS của CtyCP Chứng khoán Phú Hưng để lấy ý kiến về việc hủy niêm yết tự nguyện.
(TBTCO) - Cổ phiếu SGT của CtyCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn được giao dịch 15 phút trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa của mỗi ngày giao dịch.