Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bị nhắc nhở do chậm công bố thông tin
dta
(TBTCO) - Cty CP Đệ Tam (Mã CkDTA) vừa bị Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX) nhắc nhở do chậm nộp công bố thông tin về quyết định của Tòa án.
bia
(TBTCO) - Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh (HSX) vừa có văn bản nhắc nhở Công ty cổ phần Vận tải Bia Sài Gòn ( Mã Ck SBC) về việc do chậm công bô thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán 2013 và Báo cáo tài chính quý I/2014.
ksa
(TBTCO) - CtyCP Công nghiệp Khoáng sản Bình thuận (mã Ck KSA) vừa bị Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HSX) nhắc nhở do chậm nộp công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
ral
(TBTCO) - CtyCP Bóng đèn Phích nước Rạng đông (mã CK RAL) vừa bị Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh (HSX) nhắc nhở do chậm công bô thông tin điều chỉnh hồi tố trên Báo cáo tài chính.