Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bị phạt 10 triệu đồng
ha tien
(TBTCO) - Ngày 22/4/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 311/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CtyCP Bao bì Hà Tiên.
(TBTCO) - CtyCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 10 triệu đồng do sử dụng vốn, tài sản của công ty để cho vay trái quy định của pháp luật.