Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bị phạt 340 triệu đồng
ck
(TBTCO) - Ngày 16/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 355/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang.