Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bị phạt 50 triệu đồng
sbd
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 69/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu.
avf
(TBTCO) - Chánh Thanh tra - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ký ban hành Quyết định số 55/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Việt An.
ck
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 1076/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Xây dựng 204.
sara
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 1032/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Sara Việt Nam (mã Ck SRA).
thep
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 824/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH sản xuất thép Tâm Đức.
ks
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 779/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn.
n
(TBTCO) - Ngày 11/5/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 481/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Cty CP Nhôm Khánh Hòa (Địa chỉ Thôn Đắc Lộc, Xã Vĩnh Phương, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa).
hh
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 271/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam
ck
(TBTCO) - Ngày 2/3/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 215/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Văn Bé Tư, địa chỉ Ô Chích, Lương Hòa, Châu Thành, Trà Vinh.