Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bị phạt 60 triệu đồng
cp
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Cổng Vàng.
2
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 63/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV (mã Ck MVB).
hag
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 12/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
ck
(TBTCO) - Ngày 9/2/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 104/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CtyCP Cơ khí ô tô Uông Bí.
chứng khoán
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 1044/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CtyCP Khóa Việt – Tiệp.
bctc
(TBTCO) - Ngày 1/8/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 771/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Tín.
1
(TBTCO) - Ngày 29/3/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 314/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần.
sd
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 217/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Sông Đà Thăng Long.
tt
(TBTCO) - Ngày 17/12/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1132/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu.