Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bị thu hồi giấy phép hoạt động
công ty đường bình định
(TBTCO) - Ông Đào Hữu Phúc – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế Bình Định vừa ký công văn số 1349/CT-QLN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định yêu cầu thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép hoạt động của Công ty CP đường Bình Định do còn nợ đọng tiền thuế.