Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bị xử phạt hành chính
cs
(TBTCO) - Nguyên nhân do không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo quy định. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 433/QĐ-XPVPHC vừa được UBCKNN ban hành.
flc
(TBTCO) - Ngày 12/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 361/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Newland Holdings Việt Nam, (địa chỉ Tầng 5, Toà nhà FLC Landmark, Mỹ Đình, Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
vtb
(TBTCO) - Ngày 8/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 356/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CtyCP Viettronics Tân Bình (Mã Ck VTB).
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CtyCP May Phú Thịnh – Nhà Bè (Mã CK NPS).