Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bị xử phạt hành chính 50 triệu đồng
vtb
(TBTCO) - Ngày 8/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 356/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CtyCP Viettronics Tân Bình (Mã Ck VTB).