Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bia lưu niệm nhan ngân khố quốc gia
ve nguon
Về nguồn11:32 | 28/05/2014
(TBTCO) - Cuối tháng 4 vừa rồi, tôi có chuyến đi "về nguồn" nhiều cảm xúc, về vùng núi Yên Sơn, Tuyên Quang- nơi Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Nha Ngân khố Quốc gia- tiền thân của Kho bạc Nhà nước (KBNN) ngày nay.