Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa BIC chi trả bảo hiểm
bảo hiểm BIC tra bồi thường
(TBTCO) - Tại trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) – Chi nhánh Vĩnh Phúc, Công ty Bảo hiểm BIDV Vĩnh Phúc (BIC Vĩnh Phúc) vừa chi trả tiền bảo hiểm cho khách hàng vay vốn của LienVietPostBank tham gia bảo hiểm tại BIC.
BIC
(TBTCO) - Ngày 11/2/2015, tại trụ sở Chi nhánh Hà Tây - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV đã gặp gỡ và trao số tiền bồi thường 4 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Tây Đô, khách hàng tham gia sản phẩm Bảo hiểm cho Người quản lý Doanh nghiệp - BIC Bảo An.