Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa biển báo hạn chế tốc độ
bien bao
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng vừa ký ban hành Văn bản số 6813/BGTVT-TCĐBVN về việc điều chỉnh biển báo hạn chế tốc độ trên các tuyến quốc lộ.