Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
ho
(TBTCVN) - Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ là cơ sở, tiền đề cho các bộ, ngành nghiên cứu đưa ra các chính sách cụ thể để giải quyết các vấn đề nội tại, nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới.
cong chuc
(TBTCO) - Ngày 11/8, Đại diện lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn gửi Bộ Nội vụ kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021.
c
(TBTCO) - Ông Cao Ngọc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh với số phiếu 150/150, đạt tỷ lệ 100%.
Riêng năm 2019, ngân sách đã tiết kiệm 6.000 tỷ đồng nhờ giảm biên chế.
(TBTCVN) - Theo Bộ Tài chính, dự toán chi thường xuyên cho các bộ, ngành và địa phương đã được xây dựng trên cơ sở yêu cầu sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm biên chế, đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp... Lũy kế 5 năm (2016 - 2020) dự kiến giảm chi khoảng 27 - 28 nghìn tỷ đồng.
tiền
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, trong 2 năm 2019 và 2020 thực hiện cắt giảm ngay từ khâu dự toán phần định mức chi thường xuyên tương ứng với số biên chế phải giảm của các bộ, cơ quan trung ương là khoảng 271 tỷ đồng.
sz cong nghiep
(TBTCO) - Trong quý I/2020, do tác động tiêu cực của đại dịch covid - 19, sản lượng công nghiệp của nước ta giảm với tốc độ nhanh nhất trong hơn 6 năm qua. Trong đó, chế biến, chế tạo là ngành chịu tác động nhiều nhất với tốc độ phát triển chậm và tồn kho tăng cao.
tiền
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 378/QĐ-BTC về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2020 để thực hiện trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc.
sx
(TBTCO) - Trong 2 tháng đầu năm 2020, hầu hết những ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đều chịu tác động tiêu cực rất lớn của dịch Covid-19. Do đó, đa số các ngành này đều có chỉ số sản xuất 2 tháng đầu năm tăng thấp hơn hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước.
ptt
(TBTCO) - Tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy là giải pháp căn bản đi liền với hoàn thành các giải pháp tài chính, ngân sách, là nhiệm vụ có tính đột phá để thực hiện cải cách lương từ năm 2021.