Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa biện pháp phòng vệ về thuế
thuế xuất nhập khẩu
(TBTCO) - Ngày 6/7, Bộ Tài chính đã chính thức công bố, lấy ý kiến góp ý công khai vào Dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các biện pháp phòng vệ về thuế, thay thế cho Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2006.