Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa biên tập viên
anh mơi
(TBTCO) - Yêu cầu đặt ra đối với công tác truyền thông trong thời gian tới là cần tăng cường cổ vũ nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá của mọi tổ chức cá nhân; nêu gương những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, tạo sự lan tỏa lớn trong xã hội.
Ảnh minh họa
(TBTCO) - Báo chí là sản phẩm tập thể. Để hoàn chỉnh một tác phẩm báo chí bên cạnh những phóng viên năng động, còn có những người biên tập thầm lặng.
phóng viên chính
(TBTCO) - Từ ngày 15/1/2020 chính thức bãi bỏ quy định thi nâng ngạch biên tập viên, phóng viên lên ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính.
pv
(TBTCVN) - Năm 1998, tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân, công việc đầu tiên mà tôi làm quen là làm biên tập viên Ban Thư ký tòa soạn của Thời báo Tài chính Việt Nam (Bộ Tài chính).
Lương
(TBTCO) - Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.
phóng viên
(TBTCO) - Ngày 15/2/2016, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã tới thăm, chúc tết Thời báo Tài chính Việt Nam và các đơn vị tuyền truyền, xuất bản của Bộ Tài chính.