Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Biểu dương 13 DN tiêu biểu nộp thuế xuất nhập khẩu
(TBTCO) - Các doanh nghiệp này được biểu dương tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp (DN) lần thứ 12 năm 2013, do Cục Hải quan Hà Nội tổ chức, thu hút hơn 160 DN tham gia, sáng 6/12.