Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên
đất làm gạch
(TBTCO) - Việc tăng thuế nhằm khuyến khích phát triển sản xuất và sử dụng gạch bằng vật liệu không nung, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên.
rừng tự nhiên
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, cùng với việc tạm dừng khai thác chính rừng tự nhiên, việc thu thuế tài nguyên cao đã ảnh hưởng đến thu nhập của chủ rừng, từ đó, chưa khuyến khích chủ rừng tích cực tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tự nhiên.