Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi
nguyên liệu sản xuất ống khoan dầu khí
(TBTCO) - Mặt hàng ống thép trơn, không có ren, hàn theo chiều dọc; đầu nối bằng thép đúc hợp kim có đường kính 20 inch đến 36 inch có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 5%.