Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Big Data
giai
(TBTCO) - Có đến 90% khối lượng công việc liên quan đến ra đề và chấm thi của giáo viên cả nước có thể được giải phóng nhờ một nền tảng công nghệ mới trên 789.vn mà Tập đoàn Giáo dục Equest vừa đưa vào vận hành chính thức ngày 16/10/2019.
VINIF
(TBTCO) - Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF - thuộc Tập đoàn Vingroup) công bố tài trợ 124 tỷ đồng cho 20 dự án khoa học và công nghệ. Đây là những dự án xuất sắc và đột phá, mang lại lợi ích thiết thực trong các lĩnh vực quan trọng như big data, y sinh tính toán, gen và tế bào, IoT, …
can van luc
(TBTCO) - Việt Nam được xem là quốc gia có tiềm năng lớn trong việc phát triển các ứng dụng dùng công nghệ blockchain. Nhưng để khai thác hiệu quả thị trường này, rất cần nhiều giải pháp mang tính chiến lược, từ cả cấp quản lý đến tất cả các thành phần liên quan.
prudential
(TBTCO) - Hội nghị Định phí Việt Nam 2018 (Vietnam Actuarial Conference 2018 - VAC) vừa được tổ chức với chủ đề về dữ liệu lớn (Big Data), cơ hội và thách thức đối với ngành bảo hiểm.