Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bình chọn ngân hàng điện tử
GP.Bank
(TBTCO) - Hàng tuần, 10 khách hàng sử dụng dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking tham gia bình chọn may mắn sẽ nhận giải thưởng tương đương 5 triệu đồng. Trong 4 tuần diễn ra chương trình bình chọn, 40 khách hàng sẽ có cơ hội nhận giải thưởng may mắn này.