Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bình chọn tuần thứ nhất
Y Bank
(TBTCO) - Hàng tuần, Ban Tổ chức sẽ tiến hành quay số may mắn chọn ra 10 khách hàng sử dụng dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking, khi tham gia bình chọn để trao giải thưởng trị giá 5 triệu đồng/1 giải thưởng.