Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bình ổn giá sữa
NQ
(TBTCO) - Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 vừa được ban hành, Chính phủ đã có yêu cầu các bộ ngành báo cáo kết quả kiểm kê đánh giá đúng thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế.
giá sữa
(TBTCO) - Tính từ ngày 01/6/2014 đến ngày 31/12/2016, đã có 910 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được công bố giá tối đa, giá đăng ký, giá kê khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Sở Tài chính các địa phương.
giá sữa
(TBTCO) - Tại Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016 vừa được ban hành, Chính phủ thống nhất tiếp tục thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đến hết quý I năm 2017.
bình ổn giá sữa
(TBTCO) - Các hình thức vi phạm qua thanh kiểm tra công tác bình ổn giá sữa gồm giá bán thực tế cao hơn giá đăng ký, giá kê khai; không công khai thông tin về giá; không niêm yết giá hoặc niêm yết chưa đầy đủ; tẩy xóa và in lại hạn sử dụng; chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố...
giá sữa
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá. Theo đó, việc theo dõi và giám sát thực hiện bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi không còn thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính.
 giá sữa, quản lý giá sữa
(TBTCO) - Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 177/2013/NĐ-CP vừa được Bộ Tài chính chính thức trình Chính phủ ký ban hành, việc quản lý, thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, sẽ được chuyển từ Bộ Tài chính sang Bộ Công thương.
giá sữa
(TBTCO) - Tính đến 30/6/2016, đã có 866 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được công bố giá tối đa, giá đăng ký, kê khai giá trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Sở Tài chính các địa phương.
giá sữa
(TBTCO) - Trong tháng 5/2016, có 3 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi mới đã được công bố giá tối đa và giá kê khai.
giá sữa
(TBTCO) - Tính đến nay, cơ quan quản lý giá từ Trung ương đến địa phương đã công bố giá tối đa, giá đăng ký và giá kê khai của 808 dòng sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.