Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bình thuận
ABS
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) cho biết, ngày 18/3/2020, 28,8 triệu cổ phiếu ABS của Công ty CP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận, tương đương với giá trị niêm yết 288 tỷ đồng đã chính thức niêm yết trên HOSE. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của ABS là 10.800 đồng/cổ phiếu.
mũi né
(TBTCO) - Sáng 3/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức công bố chương trình quảng bá “Oh Wow! Mũi Né” (Ngạc nhiên Mũi Né).
đào tạo nghề
(TBTCO) - Theo UBND huyện Tuy Phong, kết quả giảm nghèo tại địa phương còn chưa bền vững (giảm 308 hộ) nhưng lại rơi vào hộ cận nghèo (253 hộ); chất lượng cuộc sống của nhóm hộ cận nghèo còn ở mức thấp, chưa đảm bảo...
đầu tư công
(TBTCO) - UBND huyện Tuy Phong đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu thu tiền sử dụng đất đạt 80 tỷ đồng trong năm 2020 để hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
khoa học
(TBTCO) - Sở Khoa học và công nghệ (KH&CH) Bình Thuận chủ trương khuyến khích tổ chức KH&CN liên kết với doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ.
điện
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bình Thuận được đưa vào Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020, tổng mức đầu tư là 734 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 624 tỷ đồng.
thu ngân sách
(TBTCO) - UBND tỉnh Bình Thuận xây dựng dự toán thu NSNN năm 2020 bằng với dự toán thu NSNN trung ương giao là 10.750 tỷ đồng, tăng 14,61% so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2019, bằng 92,31% ước thực hiện năm 2019.
Bình Thuận
(TBTCO) - Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bình Thuận là 11.645 tỷ đồng, vượt 24,15% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 9,73% so với cùng kỳ năm trước.
SCIC
(TBTCO) - Ngày 29/11 tới, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá (thoái vốn) số cổ phần sở hữu tại Công ty CP Công trình giao thông Bình Thuận, gồm 1.905.177 cổ phần (19,05 tỷ đồng theo mệnh giá), tương đương 92,1% vốn điều lệ. Mức giá khởi điểm là 12.600 đồng/cổ phần.