Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bizlive
quang ninh
(TBTCO) - Ngày 7/5/2016, tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đã diễn ra “Hội nghị tăng cường đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh” do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức.
BĐSan
(TBTCO) - Sau một thời gian kéo dài thị trường bất động sản chìm trong khó khăn, hiện nay thị trường đang có những chuyển biến tích cực khi số lượng giao dịch và tính thanh khoản của thị trường tốt dần lên. Đặc biệt, chủ đầu tư và bản thân người mua nhà thấy rằng đây là thời điểm mua bán thích hợp.