Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Blue-chips gặp “hạn”
(TBTCO) - Thông tin cơ cấu danh mục của quỹ VNM được công bố sau phiên giao dịch cuối tuần trước đã bắt đầu gây tác động lên thị trường hôm nay.