Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa BMI
bmi
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Tổng công ty CP Bảo Minh (mã Ck BMI) được niêm yết bổ sung hơn 7,5 triệu cổ phiếu trên HSX.
ảnh
(TBTCO) - Ngày 24/4/2015, tại Đại hội đồng cổ đông Tổng CtyCP Bảo Minh (mã Ck BMI), hơn 93% cổ đông đã chốt phương án chia cổ tức năm 2014 ở mức 10% và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ.
ảnh
(TBTCO) - Tối 28/11/2014, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh đã chính thức tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (28/11/1994 – 28/11/2014) và trao tặng Bằng khen của Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh.
Cổ phần hóa
(TBTCO) - Việc Chính phủ đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các DNNN sẽ tác động rất tích cực đến nền kinh tế, trong đó có tác động rõ rệt là ngăn chặn tăng nợ xấu cho lĩnh vực ngân hàng.