Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bộ BMZ
hoptac
(TBTCO) - Hôm nay, 26/9, tại TP. Hồ Chí Minh, hơn 100 đại diện các DN Đức đã tham gia hội nghị tìm hiếm những thông tin về khả năng hỗ trợ của Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triến Đức (BMZ) cho các dự án hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề tại Việt Nam.