Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bộ Chính trị
Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan ủng hộ đồng bào miền Trung
(TBTCVN) - Người Việt xa xứ, hầu như ai cũng mang trong lòng nỗi thương nhớ mà không biết thuở nào đã có trong ca dao xưa “anh đi anh nhớ quê nhà/nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương/nhớ ai dãi nắng dầm sương/nhớ ai tát nước bên đường hôm nao”.
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách.
(TBTCVN) - Giai đoạn 2021 - 2023, kế hoạch dự kiến phấn đấu thu về ngân sách khoảng 4,33 triệu tỷ đồng, trong đó dự kiến chi khoảng 5,4 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 đã và đang tạo ra những thách thức đối với việc thực hiện mục tiêu này.
Qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn.
(TBTCVN) - Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định trong thời gian vừa qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã phấn đấu quyết liệt và ghi nhiều dấu ấn nổi bật; qua đó tạo nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín vững chắc của đất nước trên chặng đường đổi mới…
nguyen van binh
(TBTCO) - Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Bình bằng hình thức cảnh cáo.
dai bieu
(TBTCO) - Sáng 7/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
dang bo
(TBTCO) - Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hôm nay 15/10, nhiều Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành phiên khai mạc Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025.
tbt
(TBTCO) - Sáng 12/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Thành phố Hà Nội.
Ban KTTW
(TBTCO) - Hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương ngày càng toàn diện, chất lượng, hiệu quả và ngày càng khẳng định là cơ quan tham mưu chiến lược quan trọng của Đảng về kinh tế - xã hội.
BCT
(TBTCO) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ Công an Trung ương; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, TP. Đà Nẵng, Quảng Trị, Thanh Hoá đã tạo ra bước phát triển toàn diện hơn về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong nhiệm kỳ qua.