Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức Hội thảo “Tây Ninh- Cửa ngõ phát triển thương mại biên giới Việt NamCampuchiaLào”.
(TBTCO) - Nhằm tăng cường thương mại biên giới với Lào và Campuchia, Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức Hội thảo “Tây Ninh Cửa ngõ phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào”.