Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bồ đề Đạo tràng
Bồ đề Đạo tràng
(TBTCO) - Hãng hàng không Vietjet vừa thực hiện chuyến bay đầu tiên từ Bangkok, Thái Lan tới Bohd Gaya (Bồ đề Đạo tràng), Ấn Độ. Hành khách tham gia chuyến bay là các tăng ni, phật tử từ Việt Nam, Thái Lan tới dự buổi lễ trang trọng, khởi động dự án cải tạo Thánh địa Venuvan.