Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bò giống giúp người nghè0 biên giới
Phạm Hồng Cẩm
(TBTCO) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị thông tin báo chí thường kỳ, đông đảo đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tham dự. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Hồng Cẩm chủ trì hội nghị.