Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bộ GTVT
cao tốc
(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có 8 dự án ODA được Quốc hội bổ sung vào danh mục đầu tư trung hạn 2016 - 2020. Trong đó, một dự án đã ký hiệp định vay vốn và 7 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, đang chuẩn bị ký hiệp định vay vốn.
một cua
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải.
ASEAN
(TBTCO) - Bộ GTVT luôn đi đầu trong kết nối với một cửa quốc gia (NSW), một cửa ASEAN (ASW). 4 năm trước, Bộ GTVT đã tham gia NSW đầu tiên khi cung cấp 12 thủ tục hành chính của lĩnh vực hàng hải, đường thuỷ nội địa trong giai đoạn thí điểm 2014 - 2017.
cau
(TBTCO) - Tổng vốn đầu tư cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn là hơn 5.000 tỷ đồng; thời gian thi công dự kiến từ năm 2019 - 2023. Còn cầu Rạch Miễu 2 sẽ khởi công vào năm 2021 và hoàn thành vào năm 2024, với tổng đầu tư khoảng 5.140 tỷ đồng.
kiểm tra trọng tải xe
(TBTCO) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về kết quả xử lý xe chở quá tải trong cả nước tháng 10/2018 (từ ngày 21/9 -20/10/2018).
xe quá niên hạn
(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu cơ quan chức năng xử nghiêm phương tiện quá hạn, hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông.
cảng cạn quảng bình - đình vũ
(TBTCO) - Cảng cạn Đình Vũ - Quảng Bình khi được hoàn thiện sẽ là một trong những cảng cạn lớn nhất miền Bắc có diện tích dự kiến hơn 26 ha với số vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng.
cảng biển
(TBTCO) - Việc điều chỉnh khung giá dịch vụ được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp (DN) cảng biển có cơ hội phát triển, tăng nguồn thu cho DN cảng biển để tái đầu tư cơ sở hạ tầng, nộp ngân sách mà không làm tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI).
đường sắt
(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã hoàn tất chuyển giao 5 tổng công ty lớn trực thuộc ngành về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước (Ủy ban) ngay sau khi có Nghị định số 131 ngày 29/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban.