Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
(TBTCO) - Chiều 18/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ thảo luận đề án về đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế thực hiện Nghị quyết Trung ương số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính thuế
(TBTCVN) - Cùng với việc thi đua hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách hàng năm đảm bảo các mục tiêu cải cách hệ thống thuế theo “Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020” ngành Thuế chú trọng đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c và 76.
MPI
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang hoàn thiện các nghị định để hướng dẫn thi hành nhiều luật có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, gồm Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật PPP.
Năm 2020 thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 93,8% dự toán.
(TBTCVN) - Năm 2020, vượt qua những khó khăn to lớn, ngành Tài chính đã hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Kết quả này đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm kỳ 5 năm (2016 - 2020).
khu công nghiệp
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020.
KHĐT
(TBTCO) - Một trong những công việc trọng tâm trong năm 2021 là lập đề án xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại T.P Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để tận dụng các cơ hội dịch chuyển dòng vốn, xu hướng đầu tư trên toàn cầu.
tt
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Nghị định về cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia nhằm mục đích tạo khung khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực hiệu quả trong quản lý các chương trình này.
Cán bộ ktra hàng hóa
(TBTCVN) - Trong tháng cuối năm 2020, cơ quan hải quan tiếp tục thực hiện giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp làm thủ tục thông quan hàng hóa. Đồng thời, ngành Hải quan chủ động đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, chuyển tải bất hợp pháp, đặc biệt là gian lận xuất xứ hàng hóa.
Cán bộ Kho bạc Nhà nước đang hướng dẫn cán bộ kế toán
(TBTCVN) - Theo kế hoạch đặt ra, đến hết năm 2020, dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước (KBNN) được “phủ sóng” toàn quốc. Tuy nhiên, đến hết tháng 11/2020, 100% đơn vị sử dụng ngân sách trên cả nước đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ công của kho bạc.