Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bộ Kế hoạch và đầu tư
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thứ 5 hàng đầu từ phải qua) và các nhà đầu tư.
(TBTCVN) - Ngày 4/10/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm thu hút vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại Việt Nam với chủ đề “Tầm nhìn và cơ hội trong kỷ nguyên mới”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và chủ trì hội nghị.
BTĐT
(TBTCO) - Ngày 4/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm thu hút FDI tại Việt Nam với chủ đề "Tầm nhìn và cơ hội trong kỷ nguyên mới". Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị.
Thi công nâng cấp một tuyến kênh mương trên địa bàn xã Cát Trinh (Phù Cát), Bình Định.
(TBTCVN) - Luật Đầu tư công số 49/2014/QH14 đến nay đã triển khai được hơn 3 năm, bên cạnh kết quả đạt được cũng còn không ít hạn chế, vướng mắc cần được sửa đổi.
thu tuong
(TBTCO) - Trong phần thảo luận dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) sáng 16/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần làm rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thẩm tra, thẩm định, quyết định, tránh chồng chéo với tinh thần “không để một việc mà phải báo cáo cả 2 bộ hoặc nhiều bộ”.
Vốn
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây đã trình Chính phủ phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2018 giữa các bộ, địa phương.
CP
(TBTCO) - Mặc dù tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện, sau 7 tháng, vẫn còn nhiều bộ, ngành trung ương và địa phương có số giải ngân thấp. 31/56 bộ, ngành trung ương và 20/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn 35% kế hoạch năm. Thậm chí, một số bộ ngành gần như chưa giải ngân.
Qh
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố dự thảo mới nhất của Luật Đầu tư công (sửa đổi) để tiếp tục lấy các ý kiến đóng góp, nhằm kịp thời hoàn thiện, báo cáo Chính phủ dự án luật tại phiên họp thường kỳ tháng 7.
giải ngân
(TBTCO) - Đến thời điểm tháng 6/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công mới đạt 15%, tương đương hơn 74,2 tỷ đồng.
thu tuong
(TBTCO) - Tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững, tổ chức vào chiều 5/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với VCCI, trên cơ sở kết quả hội nghị, soạn thảo, trình Thủ tướng ban hành chỉ thị về phát triển bền vững.