Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bộ Luật Dân sự sửa đổi
luật dân sự sửa đổi
(TBTCO) - Sáng nay (24/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Bộ luật Dân sự sửa đổi. Theo đó, có 429 đại biểu Quốc hội (chiếm 86,84%) tán thành thông qua Bộ luật này.
phan trung ly
(TBTCO) - Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, sáng nay (9/6), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật (UBPL) của Quốc hội Phan Trung Lý đã trình bày báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân.
diễn đàn lấy ý kiến thanh niên
(TBTCO) - Sáng 21/3, hơn 200 sinh viên trên địa bàn Thủ đô đã tham gia Diễn đàn phổ biến, lấy ý kiến thanh niên về Bộ Luật dân sự (sửa đổi), do Bộ Tư pháp, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức.
BLDS
(TBTCO) - Đây là ý kiến của ông Lê Hải Mơ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Viện CL&CSTC)- Bộ Tài chính tại buổi hội thảo lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) về các quy định liên quan đến tài chính tại Hà Nội mới đây.
bộ luật dân sự
(TBTCO) - Chiều nay (5/1), Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ công bố Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (BLDS) sửa đổi.
Trần du lịch
(TBTCO) - Đại biểu Trần Du Lịch (Tp. Hồ Chí Minh) cho rằng, châu Âu lấy Luật dân sự làm gốc, tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, luật chuyên ngành lấn dần Luật dân sự, quan hệ Luật dân sự hẹp quá, thậm chí là mâu thuẫn.
Trần Ngọc Vinh
(TBTCO) - Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) đang được Quốc hội thảo luận, trong đó vấn đề mà nhiều đại biểu quan tâm là làm thế nào để bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân trong vấn đề sở hữu, nhất là lĩnh vực nhà đất.