Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bộ Luật Lao động
luật lao động
(TBTCO) - Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 có nhiều nội dung mới đáng chú ý đối với người lao động và người sử dụng lao động.
linh luong
(TBTCO) - Bộ luật Lao động; Luật Chứng khoán; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội là 4 trong số 11 luật có hiệu lực thi hành kể từ 1/1/2021.
atm
(TBTCO) - Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Tại Khoản 2 Điều 96 Bộ luật Lao động 2019 quy định
kiêm nhiệm
(TBTCO) - Luật pháp về kế toán có quy định về phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước mà không có quy định về phụ cấp kiêm nhiệm kế toán đối với người làm kế toán kiêm nhiệm tại nhiều đơn vị.
giúp việc
(TBTCO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đang dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình theo Khoản 2 Điều 161 của Bộ luật Lao động.
giờ lao động
(TBTCO) - Theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nếu tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 8 giờ trong ngày thì số giờ làm thêm vẫn phải trả lương làm thêm, nhưng không tính cộng vào tổng số giờ làm thêm trong ngày, trong tháng, trong năm.
luật lao động
(TBTCO) - Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) hoan nghênh bước tiến mới của Việt Nam đã đưa khuôn khổ pháp luật tiệm cận hơn các tiêu chuẩn lao động quốc tế, với việc thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi vào ngày 20/11/2019.
ĐND
(TBTCO) - Theo Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng 20/11, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng từ năm 2021. Tuy nhiên, vẫn có khoảng 3 triệu người lao động trong lĩnh vực độc hại, ở vùng khó khăn…, thuộc diện được nghỉ hưu sớm hơn so với tuổi nghỉ hưu thông thường.
BQ
(TBTCO) - Sáng 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) với 90% số đại biểu tán thành. Theo quy định của bộ luật này, Quốc hội đồng ý việc tăng tuổi nghỉ hưu, tăng thêm một ngày nghỉ lễ, song không tăng giờ làm thêm tối đa như đề xuất của Chính phủ.