Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bổ nhiệm hàm
thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh điều này trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2014.