Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bộ NN&PTNN
Cán bộ hải quan giám sát kiểm tra hàng nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.
(TBTCVN) - Tổng cục Hải quan đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đảm bảo chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, trên cơ sở tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của các bộ, ngành.
ND 67
(TBTCO) - Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (NĐ 67) về một số chính sách phát triển thủy sản hết hiệu lực từ 31/12/2016, tuy nhiên, sau đó, Thủ tướng đã đồng ý gia hạn thêm 1 năm (31/12/2017) đồng thời giao Bộ NN&PTNN xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ 67 trình Chính phủ trong quý 2/2017.
quốc hội
(TBTCO) - Vì sao nông dân nuôi lợn mà không bán được? Tại sao giá lợn hơi thấp, nhưng giá thịt lợn vẫn cao? Sau thịt lợn sẽ giải cứu sản phẩm gì?...Đó là hàng loạt thắc mắc về câu chuyện “giải cứu thịt lợn” được các đại biểu Quốc hội quan tâm và đặt ra đối với Bộ trưởng Bộ NN&PTNN Nguyễn Xuân Cường.
ts
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có thông báo bổ sung dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2016 (đợt 2) cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) là 69 tỷ đồng.
lam nghiep
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang dự thảo Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp.
xuất khẩu
(TBTCO) - Sản xuất nông, thủy sản của Việt Nam đang có bước tiến đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, khi sản xuất của lĩnh vực này tăng thì việc mở rộng thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu càng được đặt ra cần kíp hơn bao giờ hết.
xuất khẩu thủy sản
(TBTCO) - Theo cổng thông tin Bộ NN&PTNN, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 5/2014 ước đạt 2,278 tỷ USD, trong đó, thủy sản vẫn là ngành mũi nhọn, với giá trị xuất khẩu tháng 5 ước đạt 552 triệu USD.
(TBTCO) - Đó là một trong những đề nghị của Bộ Tài chính trong công văn số 13508/BTC-NSNN trả lời Bộ NN&PTNN về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn triển khai hoạt động môi trường trong chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới.
lua1
(TBTCO) - Đây là đề nghị của Bộ Tài chính trong công văn trả lời Bộ NN&PTNN về việc hỗ trợ người sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP (Nghị định số 42) về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.