Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bộ NN&PTNT
Đập tràn xả lũ, công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi
(TBTCVN) - Năm 2018, vốn đầu tư công ngành Nông nghiệp được quản lý chặt chẽ hơn; tỷ lệ giải ngân cao. Năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) xác định sẽ thực hiện giải ngân đạt và vượt kế hoạch nguồn vốn này.
Thú y
(TBTCO) - Bộ NN&PTNT cho biết, thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, tổng hợp báo cáo của các đơn vị (tính đến ngày 30/11/2018), tổng số tiền tiết kiệm lũy kế của Bộ là hơn 84,8 tỷ đồng, bao gồm tiết kiệm chi thường xuyên, đầu tư xây dựng cơ bản.
Tái cơ cấu DNNN
(TBTCO) - Năm 2018, công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DN nhà nước (DNNN) của Bộ NN&PTNT đã đạt được kết quả đáng kể. Bộ này cũng phấn đấu trong quý I/2019 sẽ hoàn thành quyết toán vốn lần 2 tại 3 tổng công ty.
Bộ NN&PTNT
(TBTCO) -Năm 2018, công tác quản lý đầu tư xây dựng của Bộ NN&PTNT có nhiều khó khăn nhưng Cục Quản lý xây dựng công trình đã vượt khó đạt kết quả khả quan trong đầu tư xây dựng lĩnh vực nông nghiệp và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Lâm nghiệp
(TBTCO) - EU là thị trường lớn thứ tư của Việt Nam. Đảm bảo tính hợp pháp của gỗ và sản phẩm gỗ khi vào thị trường EU là tinh thần chính của Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).
Nông nghiệp
(TBTCO) - Năm 2018, vốn đầu tư công được quản lý chặt chẽ hơn; tỷ lệ giải ngân cao; hạ tầng nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được đầu tư nâng cấp, số công trình lớn được hoàn thành đi vào sử dụng, phát huy hiệu lực, hiệu quả đầu tư.
HẢi Hậu
(TBTCO) - Năm 2018, chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới đạt kết quả rất tích cực cả về số lượng và tập trung nâng cao các chỉ tiêu chất lượng. Dự kiến đến cuối năm 2019, cả nước sẽ có khoảng 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
NXP
(TBTCO) - Thủ tướng cũng yêu cầu ngành Nông nghiệp phải cơ cấu lại mạnh mẽ hơn, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; trong đó, chú trọng phát triển cơ cấu sản phẩm theo 3 trục sản phẩm.
Nông nghiệp
(TBTCO) - So với năm 2017 tăng trưởng nông lâm thủy sản tăng 3,76%, đạt mức cao nhất trong 7 năm gần đây. Kết quả này do năm 2018, ngành nông nghiệp đã quyết liệt thực hiện cơ cấu lại, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới.