Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bộ NN và PTNT
(TBTCO) - Đây là một trong những nội dung bàn thảo tại diễn đàn chính sách “Tăng cường hiệu quả sản xuất và chuỗi cung ứng nông nghiệp Việt Nam” do Bộ NN&PTNT phối hợp với Ngân hàng phát triển châu Á và Cơ quan phát triển quốc tế Pháp tổ chức hôm nay (3/10).