Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nông nghiệp
(TBTCO) - Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII vừa qua đã xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong giai đoạn 2021-2025. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chú trọng phát triển kinh tế nông thôn.
Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 2,2%.
(TBTCVN) - Chính phủ bước vào giai đoạn chuyển giao, nhưng vẫn rầm rập khí thế đi lên, nói như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, “vì Nhân dân”.Tháng 3 năm nay, dẫu đã là những ngày cuối của nhiệm kỳ và thấm mệt bởi dịch bệnh, cũng vẫn giữ nguyên khí thế như những tháng 3 trước, mùa của xông pha.
LMH
(TBTCO) - Trân trọng sự đóng góp của cộng đồng DN đầu tư vào nông nghiệp bởi cơ cấu lại nông nghiệp phải có người dẫn dắt, Thứ trưởng Lê Minh Hoan cũng nhấn mạnh có "đại bàng" thì cũng phải có "chim sẻ", chính những hợp tác xã, DN vừa và nhỏ đang đầu tư ở các địa phương.
đại hội đảng lần thứ XIII
(TBTCO) - Chiều ngày 27/1, góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã trình bày tham luận với chủ đề “Phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế”.
cá tầm
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị thành lập đoàn công tác liên ngành để kiểm tra cơ sở kinh doanh cá tầm làm thực phẩm và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cá tầm làm thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
HQ
(TBTCO) -Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan địa phương về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 2 thủ tục của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
(TBTCO) - Ngày 30/11, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đồng tổ chức Diễn đàn Tiềm năng thị trường thực phẩm Halal toàn cầu và cơ hội đối với Việt Nam theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tại Hà Nội.
Nông sản Việt Nam ngày càng được nâng cao giá trị nhờ thực hiện tái cơ cấu.
(TBTCVN) - Sau 8 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, 4 năm thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, đến nay toàn ngành Nông nghiệp đã tạo được chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả.
BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP
(TBTCVN) - Dù còn gặp một số khó khăn, tuy nhiên hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp là chính sách nhân văn nên các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để chính sách này phát huy hiệu quả cao trong triển khai thực hiện