Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bỏ phiếu tín nhiệm
GP
(TBTCO) - Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế, Ban lãnh đạo GPBank đã triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hàng năm đối với các vị trí chức danh cán bộ quản lý tại các Đơn vị trong toàn hệ thống GPBank.
HĐND tỉnh Nghệ An
(TBTCO) - Chiều ngày 11/12, tiếp tục phiên họp HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 16 chức danh do HĐND tỉnh bầu.
NHP
(TBTCO) - Chiều 17/10, Văn phòng Quốc hội (VPQH) đã họp báo công bố chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp này, Quốc hội sẽ làm việc trong 33 ngày, từ 20/10 đến 28/11, bao gồm cả 3 ngày thứ 7.